ANKETA

Ali bi želeli postati podjetnik/-ca ?
 


POSLANSTVO

GZ ZAVOD ZA GOSPODARSTVO skladno s svojo vizijo opravlja poslovna svetovanja podjetnikom, lastnikom podjetij, managerjem in drugim zainteresiranim osebam na področju ustanavljanja, obstoja in nadaljnjega razvoja njihovih podjetij.

GZ ZAVOD ZA GOSPODARSTVO je neprofitna, v prihodnost in razvoj usmerjena institucija, ki z raziskovalnim delom išče poslovne rešitve za obstoj in razvoj podjetij v okolju z namenom soustvarjanja družbenega razvoja, ohranjanja obstoječih in ustvarjanja novih delovnih mest. S svojim delovanjem prispeva k širši družbeni koristi in blaginji.

GZ ZAVOD ZA GOSPODARSTVO vodi odgovorno, v izpolnjevanje interesov vseh udeležencev in k dolgoročnim razvojnim rešitvam usmerjeno politiko zavoda.

 

Izkaznica zavoda

GZ ZAVOD ZA GOSPODARSTVO

SEDEŽ: JERANOVO 003 , 1241 KAMNIK

MATIČNA ŠTEVILKA: 6055648000

DAVČNA ŠTEVILKA: SI82815372

Sklep: Srg 2011/43367

Ustanovitelj: Gregor Zamjen

TRR: SI56 3300 0000 4909 355 ADDIKO BANK

TRR: SI65 1010 0005 4828 566 BANKA KOPER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 06 December 2017 05:09
 

UMAR-napoved-SLO

BDP (realna rast)
2017: 3,6 %, 2018: 3,2 %

Povprečna inflacija
2017: 1,8 %, 2018: 1,6 %

ZAVOD ZA GOSPODARSTVO, Powered by Joomla!